What's happening?

Video camera: Tngt kinh hoàng tại Vĩnh Phúc khiến nhiều thanh niên tử vong tại chỗ