What's happening?

Thái Bình: Thanh niên phóng xe tốc độ cao mất lái lao trúng gốc cây, cái kết không qua khỏi