What's happening?

Nghệ An: Ông chở cháu đi học không may va chạm với xe container, cháu không qua khỏi