What's happening?

HOT!!! Hà Nội-Cháy lớn tại chung cư Goldmark City.