What's happening?

Nóng: Bác sĩ bênh viện Việt Đức bị tố xàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi