What's happening?

Nóng: Tai nạn liên hoàn thảm khốc khiến tắc đường trên Cao Tốc Trung Lương – Mỹ Thuận