What's happening?

Lạng Sơn: Xe khách lao vào lan can bên đường khiến nhiều người bị thương