What's happening?

Ngay lúc này tại đoạn Quốc Lộ 1A, Nghệ An