What's happening?

Tân Yên – Bắc Giang: Xe tải lao vào nhà dân khiến 1 người không qua khỏi