What's happening?

Nóng: Cháy lớn tại Mễ Trì – Hà Nội nhưng vẫn chưa thấy xe cứu hỏa tới nơi