What's happening?

Hải Phòng: Người đàn ông vô tình bị vấp ngã xuống đường không may bị xe ô tô chèn qua người