What's happening?

TNGT nghiêm trọng tại cao tốc La Sơn – Cam Lộ khiến 3 người không qua khỏi