What's happening?

Video: Đối tượng cầm đầu vụ cướp ngân hàng 3,8 tỷ bị các đồng chí công an khoác vai khi đang chuẩn bị xuất cảnh