What's happening?

Nóng – sức tàn phá của Siêu bão Noru ngay khi tiến vào đất liền