What's happening?

Cà Mau: Cưa bom khiến 3 thợ lặn bốc hơi hoàn toàn