What's happening?

Hà Nội: Một nhà hàng bất ngờ cháy lớn, chưa xác định được thương vong!!!