What's happening?

Nóng: Xe khách gây tại nạn kinh hoàng rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra