What's happening?

HOT: cay cú vì chờ đổ xăng quá lâu, người đàn ông cầm dao “lùa” nhân viên bán xăng