What's happening?

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong bao tải ở Vĩnh Phúc, hung thủ khai gì