What's happening?

NÓNG: 2 “học sinh” đi xe máy tốc độ cao tông chết 1 người phụ nữ ở Hải Phòng