What's happening?

Bắc Giang: Nơi tình người không còn khi con trai ra tay tàn độc với mẹ vợ