What's happening?

!!! ĐỘC LẠ ĐỒNG NAI: TÊN TRỘM CHỞ CHỦ NHÀ DÍ THEO CHÍNH ĐỒNG BỌN CỦA MÌNH