What's happening?

Bắc Kạn: Ngăn người bị bệnh tâm thần nhảy lầu, một bảo vệ ra đi mãi mãi!