What's happening?

TNGT nghiêm trọng ngay cầu Hòa Lợi, Bình Dương khiến 1 cô gái sinh năm 2000 không qua khỏi