What's happening?

Video: Cháy lớn tại Vân Phú, Việt Trì – Phú Thọ