What's happening?

Vụ việc học sinh tác động vật lý cô giáo ở Tuyên Quang, tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng