What's happening?

Video: xe Contairner đâm vào lan can cầu thanh trì và rơi xuống sông