What's happening?

Lào Cai: Cháy lớn do chập điện một cháu bé không qua khỏi khi đang ngủ