What's happening?

Nóng: Nổ lớn tại phố Yên Phụ khiến nhiều người bị thương