What's happening?

Nóng: Chìm sà lan trên biển Lý Sơn khiến 3 người ra đi mãi mãi và 2 người mất tích