What's happening?

Ngay lúc này trên QL1A đoạn xã Hố Nai 3 ở Trảng Bom, 1 người không qua khỏi