What's happening?

Đắk Lắk: TNGT nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách khiến 1 người không qua khỏi