What's happening?

Hà Nội: Nổ bình nén khí ở nhà xưởng tại Vĩnh Hưng, nhiều người bị thương nặng