What's happening?

Hà Nội: Chồng ra tay tàn độc với vợ nhưng cuối cùng người chồng ra đi mãi mãi