What's happening?

Hà Nội: Sập mái kính căn nhà 7 tầng khiến 2 người ra đi mãi mãi