What's happening?

Đà Nẵng tngt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ