What's happening?

Nghệ An: Sập trần lớp 11A9 Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh khiến 2 em học sinh phải cấp cứu