What's happening?

Đổ xăng lên đầu tình địch xong châm lửa đốt ngay ở quán bia ở Hà Nội