What's happening?

Phát hiên 3 người không qua khỏi ở phòng trọ quận 7, TP HCM