What's happening?

Xe xúc đất lao như bay trong nội thành khiến 1 bé gái không qua khỏi