What's happening?

NÓNG: Biển lửa, khói nghi ngút khu vực Quận 8, TP.HCM