What's happening?

Hải Dương: Hai thiếu niên phi xe vượt đèn đỏ, cái kết 1 người không qua khỏi