What's happening?

Video: Xe cứu thương 0 đồng mất lái tông gãy nhiều cột điện