What's happening?

Thanh Hóa: Đang đứng chụp hình, thanh niên bất ngờ bị đối tượng ra tay và cái kết ra đi mãi mãi