What's happening?

Độc lạ: Khách tây được mời kéo co ở một lễ hội tại Ninh Bình và cái kết