What's happening?

VĨNH PHÚC!!! 3 báo con rú ga cầm phóng sinh đuổi c.h.é.m nhau, 1 báo bị vỉa hè tạt đầu ra đi tại chỗ