What's happening?

Biến căng: Cháy tại chung cư Hoàng Huy An Đồng, Hải Phòng sáng nay