What's happening?

Từ Sơn – Bắc Ninh: Lạnh lẽo nhất đêm qua, 2 học sinh 2k7 không qua khỏi