What's happening?

Chuyến bay Đà Nẵng – Hà Nội phải dừng khẩn cấp vì câu nói đùa của hai hành khách