What's happening?

Video: Trấn Thành tiếp tục gây tranh cái với phát ngôn “cả nước VN không có trường đào tạo diễn xuất nào ra hồn”